Creative Brief là gì?

Creative Brief Là tài liệu định hướng thực hiện các công việc sáng tạo: concept, copywriting & design

Tại sao cần Creative Brief?

– Đi tìm kho báu? Bạn cần bản đồ! Muốn sáng tạo đúng, bạn cần creative brief!

Một Creative Brief cần có

 • Thông tin tổng quan
 • Mô tả brand & sản phẩm/dịch vụ
 • Mục đích & kết quả mong muốn
 • Công chúng mục tiêu
 • Thông điệp chính (Umbrella message)
 • Các yếu tố hỗ trợ cần thiết cho sáng tạo
 • KPIs
 • Timeline

Thông tin tổng quan

– Thông tin khách hàng? Thông tin liên hệ của người phụ trách bên phía khách hàng.
– Tên chiến dịch:
Ví dụ:
– Chiến dịch launch sản phẩm mới Bioacimin Gold
– Chiến dịch truyền thông cho thương hiệu nhà hàng mới iSushi

Mục đích

– Xác định rõ ràng mục đích của chiến dịch chỉ trong một vài câu ngắn gọn nhất có thể.
– Mục đích cần nêu được mình muốn target audience của mình nên nghĩ, cảm nhận hay làm gì khi tiếp cận họ.
– Mục đích của chiến dịch này là để làm khách hàng biết đến Bioacimin Gold là dòng sản phẩm mới của Bioacimin, chăm sóc bé toàn diện hơn với 5 tác động vượt trội.

Các yếu tố hỗ trợ cần thiết cho sáng tạo

 • Tính cách thương hiệu
 • Câu định vị
 • Customer insight
 • Logo, nhận diện thương hiệu
 • Ý tưởng ban đầu

– Các yếu tố hỗ trợ cần thiết cho sáng tạo là: Customer Insight là một sự thật về khách hàng, giúp chúng ta hiểu tại sao khách hàng mua hay không mua sản phẩm hoặc bất cứ những tác động ảnh hưởng đến hành vi khách hàng

Nguồn: MIXDIGITAL