Creative Brief là gì?

Creative Brief Là tài liệu định hướng thực hiện các công việc sáng tạo: concept, copywriting & design Tại sao cần Creative Brief? – Đi tìm kho báu? Bạn cần bản đồ! Muốn sáng tạo đúng, bạn cần creative brief! Một Creative Brief cần có… Read More